Technologia CAED

PRZEŁOM W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

CAED - nowoczesna, autorska technologia firmy MIDAS IT łącząca zalety modelowania CAD z­ technologią CAE

Wypróbuj oprogramowanie już teraz

Wersja testowa

Twórz wyjątkowe projekty z technologią CAED

- wszystko w jednym środowisku

Korzyści dla użytkowników

Automatyzacja

Przyśpieszenie procesu projektowania

  • Automatyczna generacja elementów na podstawie podkładu CAD
  • Zautomatyzowany proces generowania siatki MES
  • Szybka weryfikacja założeń projektowych
  • Generacja rysunków / raportów / zestawień materiałów

Optymalizacja

Efektywne i ekonomiczne projektowanie

  • Dobór optymalnego przekroju stalowego na podstawie założonych warunków nośniści
  • Automatyczne wymiarowanie zbrojenia zgodnie z założonymi warunkami projektowymi

WYSOKA JAKOŚĆ

rozbudowana dokumentacja projektowania

  • Auto-generacja szczegółowego raportu z obliczeń
  • Kompletna dokumentacja rysunkowa
  • Generacja zestawień materiałowych na podstawie zamodelowanej konstrukcji

CAD Tracing

Generuj elementy modelu 3D na podstawie rzutu CAD

zobacz więcej

Modelowanie

obiektowe

Twórz elementy konstrukcyjne modelu jak w programach BIM

zobacz więcej

Obszary zastosowań

Konstrukcje żelbetonowe

Modelowanie elementów płytowych i ścian

Konstrukcje stalowe

Automatyczne wymiarowanie konstrukcji

Konstrukcje przemysłowe

Belka suwnicowa
Analizowanie i wymiarowanie

Nietypowe konstrukcje

Generowanie siatki uwzględniającej otwory