CAD TRACING

 • automatyczna generacja elementów konstrukcji na bazie rysunków architektonicznych
 • przypisanie elementów do linii śledzenia CAD

MODELOWANIE OBIEKTOWE 3D

 • modelowanie geometrii oparte na funkcjach CAD
 • szerokie możliwości edycji takie jak Wydłuż/Utnij/Odsuń
 • zerwanie z metodą tworzenia modelu – węzeł + element – tworzenie obiektów o określonej geometrii (belki, słupy, ściany, płyty)

Rodzaje analiz

midas nGen pozwala definiować nieograniczoną liczbę węzłów i elementów. Szeroki wachlarz dostępnych analiz, umożliwia sprawdzenie modelu w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Obszary zastosowań

Nieregularne formy

Analiza elementów powłokowych o nieregularnym kształcie

Obiekty sportowe

Analiza powierzchni o skomplikowanym kształcie

Budynki biurowe

Równoczesna analiza dwóch niezależnych elementów konstrukcji

Obiekty konstrukcyjno-technologiczne

Automatyczne generowanie dokumentacji rysunkowej.

Zbiorniki

Analiza MES dla obiektów sferycznych

Obiekty sportowe

Wymiarowanie elementów stalowych wraz z generowaniem rysunków

Wieże technologiczne

Wymiarowanie elementów stalowych wraz z optymalizacją przekrojów

Nietypowe konstrukcje

Analiza powierzchni o skomplikowanym kształcie

Złożone konstrukcje użyteczności publicznej

Analiza konstrukcji żelbetowej o złożonej strukturze

Konstrukcje szkieletowe

Analiza przestrzenna oraz optymalizacja wymiarowanych elementów

Obiekty konstrukcyjno-technologiczne

Analiza przestrzenna dla obiektów o kształcie cylindrycznym

Fundamenty

Analiza przestrzenna płyty fundamentowej

Wieże chłodnicze

Analiza elementów powłokowych

Nietypowe konstrukcje

Wymiarowanie elementów płytowych

Wymiarowanie

 • Normy europejskie, brytyjskie, amerykańskie oraz koreańskie (w tym kilkanaście specyfikacji)
 • Optymalizacja wymiarowania elementów stalowych
 • Szeroka baza dostępnych przekrojów stalowych
 • Automatyczna generacja zbrojenia elementów żelbetowych
 • Możliwość tworzenia własnych przekrojów oraz import gotowych podkładów w pliku .dwg
 • Automatyczna generacja szczegółowych raportów z etapu wymiarowania, dostępnych również w języku polskim
 • Duża możliwość modyfikacji współczynników projektowych

Optymalizacja

Obliczanie optymalnych przekrojów stalowych:

 • automatyczny dobór przekrojów stalowych na podstawie zdefiniowanych parametrów wytężenia

Obliczanie zbrojenia elementów żelbetowych:

 • optymalny dobór zbrojenia na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków konstrukcyjnych

Kombinacje obciążeń

 • automatyczna generacja kombinacji obciążeń z odpowiednimi współczynniki z możliwością dowolnej edycji

Graficzne wyniki wymiarowania

 • intuicyjna i czytelna mapa wyników z kolorystycznie przedstawionymi wynikami

Rysunki i raporty

nGen w prosty i szybki sposób umożliwia generowanie raportów o różnej charakterystyce.

Raport zbiorczy - generowanie spersonalizowanego raportu zbiorczego, zawierającego wyniki obliczeń, a także wszystkie informacje na temat modelu z każdego etapu tworzenia

 • szybka aktualizacja raportu zbiorczego wraz z nanoszonymi zmianami w modelu obliczeniowym

Raport z wymiarowania - raport z etapu wymiarowania poszczególnych elementów (stalowych i żelbetowych), zawierający m.in.:

 • informacje o elemencie oraz grupie wymiarowej
 • rysunek przekroju wraz z wymiarami
 • charakterystyki przekroju
 • wzory zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących norm
 • wartości wykorzystanych współczynników
 • wskaźniki nośności elementu w poszczególnych kombinacjach na konkretne wielkości statyczne
 • SGU oraz SGN